Saturday, November 21, 2009

Yoga Patanjali ( 2 )

Salam hormat dan rahayu.


Permulaan tindakan Yoga adalah melalui konsentratie kepada suatu titik seperti memandang pucuk hidung, atau suatu barang yang terang, ataupun memikirkan sesuatu idee. Konsentrasi atau ekagrata ini melakukan kawalan terhadap dua sumber parombang ambingan mental, iaitu : perasaan (sense) dan subconscience. Justeru para Yoga dapat menghilangkan gangguan tersebut melalui perantaraan ekagrata dengan mengambil kira syarat-syarat tertentu. Ada lapan syarat perlu dilalui untuk menguasai Yoga, iaitu :larangan-larangan (Yama)

disiplin (neyana)

cara meletakkan badan (asana)

cara bernafas (pranayama)

bebas dari merasakan barang-barang diluar badannya (pratyahara)

konsentrasi (darana)

meditasi (dhyana), dan

samadi


Yama atau larangan-larangan bagi pengamal Yoga membawa maksud tidak boleh membunuh, bohong, mencuri, tidak boleh bersifat kikir, dan tidak boleh melakukan sanggama. Neyana atau disiplin pula adalah kebersihan dalam tubuh. Syarat yang ketiga, ialah cara meletakkan tubuh badan (posture) iaitu asana. Keempat pula, ialah pranayama atau peraturan nafas yang perlu dipelajari. Cara bernafas adalah berbeda dengan cara bernafas orang biasa.

No comments:

Post a Comment