Monday, November 23, 2009

Pranayama (Atur Nafas)Salam Hormat dan rahayu.

Prof. Dr. H.M. Rasjidi, (1967) Dalam penulisannya 'Islam dan Kebatinan', ada menyentuh mengenai Pranayama iaitu bagaimana caranya atur nafas dalam mempraktekkan amalan Yoga. Saya cuba menerangkan seboleh mungkin paling asas berkaitan perkara tersebut.


Pranayama dengan bahasa yang mudah boleh dimaksudkan sebagai: memberhentikan gerak bernafas keluar dan masuk ke dalam tubuh. Ini dapat diperoleh sesudah mempraktekkan ASANA. Menurut Yoga sutra, hubungan antara nafas dan kesedaran (conscience) adalah erat; sebagai contoh orang yang sedang marah tidak dapat kawal emosi, nafasnya keras dan cepat. Maka dengan mengatur nafas keluar masuknya, serta memperlambatkan sedikit demi sedikit, seseorang itu dapat mencapai kesadaran mengenai hal-hal yang tidak dapat dirasakan sebagaimana dalam hal-hal situasi biasa.


Melalui Pranayama, ahli Yoga dapat mengetahui keadaan hidupnya, dengan perantaraan gerak hatinya. Melalui Pranayama tersebut seorang ahli Yoga mengerti erti hidupnya, akan tetapi tidak terseret oleh kehidupan. Semua itu dilakukan dengan mengatur nafas (puraka), pengeluaran nafas (resaka), dan menahan nafas (kumbaka).


Sistem mengatur keluar masuknya nafas ini dipakai juga oleh orang di luar India. Di negeri Cina kebanyakan rakyatnya mempraktekkan respiration embryonnairt atau Tai Chi, iaitu menahan nafas sedikit demi sedikit. Mula-mula kiraan 3,5,7 senafas, sampai 12 senafas, setelah itu 120 kiraan senafas, sehingga ke tahap kiraan 1000 senafas, kesudahannya bernafas di dalam badan.


Menurut H. Masperd (Journal Asiatique 1937), mempraktekkan nafas dalam tersebut memberi kekuatan ajaib (siddhi) kepada pengamal seperti berjalan di atas air, memegang api tanpa terbakar, sehingga boleh menyembuhkan penyakit dan memperpanjangkan usia.

No comments:

Post a Comment