Thursday, December 31, 2009

Zuhudkah Aku?

BersamaTok Ayah


 
Selamat hormat dan rahayu,

Zuhud selama ini diertikan sebagai meninggal dunia untuk akhirat. Oleh kerana zuhud dimaksudkan begitu, maka sering kali kaum sufi dan pengamal tarekat dianggap tidak mementingkan kehidupan duniawi. Akibat faham tersebut , ianya membawa kepada kemunduran Islam dan umatnya, serta ketinggalan dan hidup miskin.

Bagi pendapat Abah Anom (KHA. Shohibulwafa Tajul Arifin, Sesepuh Pondok Pesantren Suryalaya), bahawa pemahaman seperti ini merupakan pemahaman yang keliru. Akibat kekeliruan faham tersebut, maka seorang sufi digambarkan sebagai seorang yang berpakaian compang-camping dan kehidupannya bersahaja.

Untuk menolak pendapat seperti itu, melalui pandangan Sufyan al-Tsauri, Abah Anom menjelaskan bahawa zuhud bererti qasr al-'amal, iaitu pendek angen-angen (bahasa sunda), tidak banyak menghayal dan perlu bersikap realistis. Zuhud bukan bermaksud makan ala kadarnya dan bukan pula berpakaian compang-camping.

Kezuhudan seseorang itu tidak hanya terletak pada kesederhanaan pakaian dan makanan. Akan tetapi, terletak kepada kezuhudan kalbunya. Keutamaan bagi seorang sufi ialah harus bersih batinnya. Kebersihan tersebut membawa kebersihan dan kesucian lahirnya. Seorang sufi harus bersih sirr, qalb, nafs, dan jawarih. Begitu juga, jasad dan seluruh anggota tubuh badannya.

Zuhud bukan bermaksud seseorang itu harus meninggalkan duniawi, malah perlu juga menguasai dan mengendalikan kehidupan duniawi serta kalbunya pula bergantung kepada akhirat.

" Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi." (Al-Munafiqun : 9).

No comments:

Post a Comment