Thursday, December 3, 2009

Matikan Diri Kamu.


Salam hormat dan rahayu,
Kebanyakan para Wali Allah menulis hanya untuk tatapan dan pengajaran kepada umum, ini tergantung kepada taraf atau martabat seseorang. Sebagai contoh Wali Allah Syeikh Abdul Kadir, telah menulis banyak perkara yang menyentuh berunsur mistik atau kebatinan. Beliau adalah seorang ahli sufi dan Wali Allah besar.

Para sufi lebih mementingkan hal-hal kerohanian, jiwa, hati, kabatinan, dan perkara yang ghaib. Segala perkara yang ghaib itu pasti ada. Untuk mengetahui dan menguasainya, seseorang itu mestilah menyuci hati hingga bersinar dengan cahaya ketuhanan yang Maha Tinggi. Kesemuanya ini dapat diperoleh melalui bimbingan guru yang mursyid dan berlatih dengan tekun.

Apabila kita terbaca hasil karangan atau petikan ahli sufi, hampir semua penulisan mereka berunsur mistik. Justeru pembaca perlu melihat penulisan itu dari sudut kaca mata orang sufi. Para sufi adalah orang yang cenderung kepada kebatinan dan kerohanian. Kebanyakan istilah yang mereka guna adalah berbeza dengan pengertian penulisan biasa.

Sebagai contoh, ayat matikan diri kamu, ini bukan membawa maksud kita bunuh diri, atau menembak kepala kita sendiri. Menurut pandangan orang sufi 'matikan diri' atau 'bunuhkan diri' bermaksud mematikan atau membuang nafsu ammarah atau hawa nafsu iblis yang ada dalam diri kita. Jika tidak berbuat demikian, ia menghijab hati terhadap Ilahi.

"Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki dan disisiNya terdapat Ummul Kitab (Lauh Mahfuzh)". ( Ar-Ra'ad : 39).

No comments:

Post a Comment