Friday, February 25, 2011

Zikir Akhfal Khafi.


Salam hormat dan rahayu.


"Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkanNya kepadamu". Al Baqarah: 194. justeru memberi petunjuk pada martabat zikirmu. Setiap maqam memiliki martabat masing-masing, jahar maupun khafi. Orang yang zikirnya zikir lisan, bererti diberi petunjuknya sampai kepada zikir lisan. Orang yang berzikir dengan zikir khafi, bererti diberi petunjuknya sampai kepada zikir hati, begitu juga orang yang berzikir dengan zikir roh, pasti sampai kepada zikir roh.


seterusnya kepada zikir khafi dan 'akhfal khafi'. akan kembali kepada zikir lisan, kerana lisan berfungsi sebagai pemberi peringatan kepada hati, terhadap zikir yang dilupakannya. Zikir 'nafs' ialah zikir yang tidak didengar, zikir tanpa huruf tanpa suara, hanya didengar dengan indera dan gerakan dalam batin. Adapun zikir hati ini adalah zikir mudawwamah (berterusan) hati dalam hati dengan Jalaliyah dan Jamaliyah. Justeru hasil daripada zikir roh pula adalah menyaksikan cahaya Tajalli Sifat.


berzikir dan semedi
Zikir Sirr ialah zikir ke arah terserlah rahasia Ilahiyah. Adapun zikir khafi pula terarah pada cahaya keindahan zat Yang MahaTunggal di Maq' di Sidqin Muqtadir'. Manakala zikir Akhfal Khafi ialah zikir yang mampu melihat hakikat Haqqul Yaqin dan tidak ada satu pun yang dapat mengetahuinya kecuali Allah s.w.t. "Allah mengetahui sirr dan akhfah". (Thaha: 7).


Orang yang telah mencapai darajat zikir akhfal khafi, bererti telah mencapai titik roh terakhir yang lebih halus daripada roh-roh lainnya, iaitu Tiflul Ma'ani. Ia adalah latifah yang selalu mengajak kembali kepada Allah. Sebahagian ahli sufi besar mengatakan bahawa roh yang seperti ini tidak dimiliki oleh sembarang orang, hanya orang yang khawas yang memperolehnya,


"Allah menetapkan roh atas perintahNya kepada sesiapa yang dikehendakiNya diantara hamba-hambaNya". (Al-Mu'min: 15). "Ingatlah Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi". (Al-Imran: 191).

1 comment:

 1. teruskan tuan.....

  amat menusuk nan kalbu
  menanam cita hingga jitu
  ku pinta pada mu
  teruskan karya mu bermutu

  ReplyDelete