Tuesday, February 15, 2011

Tasauf (2) : Pengertian dan Perspektif.


Salam hormat dan rahayu.
Saya meneruskan penulisan ini berkaitan dengan pengertian dan perpesktif "Tasauf" berdasarkan penulisan As-Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani melalui kitabnya berjudul Sirrul Asrar. Penulisan lalu difokuskan kepada huruf 'Ta' dan 'Shad' dalam konteks perkataan Tasauf, kini difokus pula pada huruf 'waw'. Adapun huruf 'waw' diambil dari kata atau lafaz wilayah, dan merupakan untaian dari 'tasfiyah' (pembersihan).


"Ingatlah, sesungguhnya para wali Allah itu tidak ada kekhuatiran terhadap mereka dan tidak(pula) mereka bersedih hati". (Yunus : 6).


Mereka mendapat khabar gembira di dunia dan di akhirat, serta mendapat wilayah iaitu berakhlak dengan akhlak Allah. Rasul bersabda : "berakhlaklah kamu sekalian dengan akhlak Allah". Seorang Salik hanya dapat masuk pada sifat-sifat Allah bila telah menghilangkan sifat 'Basyhariyah".


"Bila Aku mencintai seseorang hamba, maka Aku akan menjadi pendengarannya, penglihatannya, lidahnya, tangan dan kakinya. Maka olehKu dia mendengar, olehKu, dia melihat, olehKu dia bicara, olehKu dia marah dan olehKu dia berjalan".


Wahai saudara-saudaraku, bersihkanlah dirimu dari selain Allah Tabaraka Wa Ta'ala. Firman Allah : "Katakanlah: "Yang Haq telah datang dan yang batil telah luput. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti luput." Bila seseorang itu telah mencapai sifat ini, maka berarti dia telah menyelesaikan tingkat huruf 'waw'.


Huruf 'Fa' pula diambil dari lafaz fana, ertinya peleburan diri pada Allah. Bila seseorang salik telah melebur sifat basyhariahnya, maka yang tinggal adalah sifat ahadiyat. Sifat ahadiyat adalah sifat Allah yang tidak akan rosak dan binasa. Justeru seseorang hamba yang fana denga Tuhannya, bererti dia pun kekal dengan mendapat Redha Allah.


"Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah". (Al-Qasas : 88). Ahli Tasauf mentakwilkan ayat ini bahawa yang dimaksudkan dengan segala sesuatu akan hancur binasa kecuali zat Allah adalah manusia yang telah mendapat amal soleh yang bertujuan mendapat Redha Allah, maka yang diredhai akan selalu bersama dengan yang meredhai.

No comments:

Post a Comment