Monday, August 17, 2009

Kebatinan: Definisi.

Salam hormat dan rahayu,

Berdasarkan petikan kata-kata Prof. M.M. Jayadiguna berkaitan soal kebatinan, yang meliputi empat aspek iaitu: ilmu ghaib, union mistik, sangkan paraning dumadi, dan budi luhur, dapatlah ianya dijadikan landasan untuk mendefinisikan perkataan 'Kebatinan'.

Kebatinan ialah sumber asas daripada Ketuhanan Yang Maha Esa untuk mencapai budi luhur guna kesempurnaan hidup.

Allah, Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam dan manusia, Dia yang mencipta segala wujud, alam ghaib, kebatinan sejagat, dan nilai-nilai luhur. Hendaklah kamu sadar, bahawa Tuhan itu disebut Allah, juga disebut Gusti, tiada zaman, tiada tempat, tidak terikat dengan ruang dan waktu, Dia itu yang menjadikan bumi dan langit beserta semua isinya, yang memberi hidup, kesenangan, memberi kepandaian, kesaktian, kepada semua makhlukNya. Malahan, Allah tidak dapat dibandingkan dengan apa jua.

" Ingatlah Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan baring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi ". Al-Imran : 191.

No comments:

Post a Comment