Sunday, August 9, 2009

Apa itu Kebatinan.

Salam hormat dan rahayu.

Untuk renungan kalian,

Sesiapa saja boleh berbicara mengenai kebatinan. Kebatinan itu sendiri membawa maksud jiwa halus yang perlu diaktifkan atau diolah bagi menghasilkan sesuatu, yang tidak dapat diperjelaskan oleh mana-mana Ilmu Qalam.

Ilmu Kebatinan adalah satu ilmu yang pengetahuannya amat luas sekali, sehingga tidak tercapai oleh daya pemikiran manusia. Antara faktor utama untuk mencapai ilmu kebatinan ini, perlulah seseorang itu membersihkan diri, jiwa atau hatinya terlebih dahulu. Perlu guru kebatinan yang mursyid, yang dapat membimbing kamu ke jalan yang lurus.

Tauhid dan iman kepada Tuhan perlu kukuh, tidak tergugat, dan tunggang-langgang. Justeru, kadar kuasa penerimaan terhadap ilmu kebatinan yang luas ini, bergantung sejauh mana tahap kesucian hati dan jiwa kamu. Apakah ilmu kebatinan itu boleh disamakan dengan ilmu tenaga dalam, mahupun ilmu kerohanian, atau ilmu kesaktian? Nah! ini yang perlu dicari perbedaannya dengan teliti.

"Dan barang siapa yang beriman kepada Tuhan, pasti Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya." ( Al-Taghaabun : 11. )

No comments:

Post a Comment