Sunday, August 16, 2009

Apa itu Kebatinan ( 2 )

Salam hormat dan rahayu

Dalam ceramah-ceramah mengenai kebatinan, sering aku meneliti dua perkara iaitu:

1. Memayu ayuning bawana : membentuk dunia yang indah dan makmur.

2. Sepi ing pamrih rame ing gawe: banyak bekerja bakti, dengan tidak memikirkan kepentingan diri.

Prof. Dr. Selo Sumarjan (1966), dalam ceramahnya mengenai : kebatinan/Mistik sebagai gejala sosial, antara penulisannya ada memetik perkataan daripada Prof. Muhammad Muhsin Jayadiguna S.H., iaitu: Aliran kebatinan di Indonesia dapat di kategori dalam empat golongan;

Pertama : Golongan yang hendak mengunakan kekuatan-kekuatan ghaib untuk melayani berbagai keperluan manusia. Golongan ini, ialah mementingkan ilmu ghaib. ( Occultisme ).

Kedua : Golongan yang berusaha untuk mempersatukan jiwa manusia dengan Tuhan, selama manusia itu masih hidup, agar demikian manusia dapat merasakan dan mengetahui hidup yang baqa' sebelum manusia itu mengalami mati. ( Mysticisme ).

Ketiga : Golongan yang berniat mengenal Tuhan dan menembus alam rahasia " paran sangkaning dumadi ", iaitu dari mana hidup manusia ini dan ke mana hidup akhirnya pergi.

Keempat : Golongan yang berhasrat untuk menembusi budi luhur di dunia ini serta berusaha menciptakan masyarakat yang berdasarkan saling harga menghargai dan cinta mencintai dengan sentiasa mengendahkan perintah Tuhan. ( Keluhuran Budi ).

" Ilmu batin adalah rahsia diantaraKu. Aku jadikan di dalam hati hamba-hambaKu dan tidak ada yang menempatinya kecuali Aku ".

No comments:

Post a Comment