Saturday, October 31, 2009

Theosophie dan Mistik.

Salam hormat dan rahayu.
Kita perlu membedakan antara theosophes dan ahli mistik. Jacobe Bochme dan Saint Martine, adalah antara beberapa orang terkenal yang mengolah, dan mengkaji mengenai theologie filsafat, mereka begitu berminat untuk mengetahui rahasia alam, berbanding pula bagi mereka yang mengkaji secara terperinci mengenai mistik.

 Alam mistik terlalu abstrak dan subjektif, ianya tertumpu secara berterusan untuk menguasai dan memelihara hati sendiri bagi mencapai keluhuran budi. Saya cuba memberi pandangan umum, secara ringkas mengenai 'theosophie' ianya diguna pakai dalam doktrin metafisik. Antara tujuan mengenai perkara ini pertama, adalah untuk membentuk suatu kelompok-kelompok inti, dan bina persaudaraan kemanusiaan, dengan tidak memandang bangsa, agama, kasta, jantina, dan warna kulit.

Kedua, memajukan (aanmoedigen) kajian perbandingan mengenai agama, falsafah dan pengetahuan (wetenschap), dan Ketiga, menyelidiki rahasia alam dan manusia yang tersembunyi. ( het onderzoeken van onverklaard wetten in de nature en in den mensch ). Apakah semuanya ini dapat diungkap dengan lebih mudah?

"Dan sesungguhnya kamu benar-benar diberi Al Quran dari sisi Allah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui". An Naml : 6.

No comments:

Post a Comment