Wednesday, October 28, 2009

Secebis Maklumat Ritual.Salam hormat dan rahayu.

Apakah dengan menguasai dan mengamal sebarang amalan kebatinan secara berterusan dapat memenuhi apa yang dihajati. Sesetengah penganut Hindu, cuba mendapatkan tenaga dalam melalui amalan kundalini, manakala pengamal Buddha sedapat mungkin mendapatkan tahap nirwana dalam kehidupannya, malahan pengamal Tai Chi Quan meningkatkan tahap chi dalam tubuhnya. Kesemuanya ini, memerlukan ketabahan, berdisiplin dan kesabaran hati dalam memprakteknya, agar memperoleh kesaktian.
mandi mantra

Amalan Yoga juga merupakan antara latihan rohaniah yang menumpukan olahan pernafasan, dan dapat mempertingkat kesihatan mental dan fizikal. Untuk menjelaskan kaedah secara terperinci dan menguasai amalan yoga, ianya perlu dipelajari dengan tunjuk ajar oleh guru yang berpengalaman. (saya akan cuba menghuraikan apa yang dimaksudkan dengan amalan yoga suatu masa nanti).
Sudah tentu ilmu tenaga dalam, ilmu kebatinan, dan keruhanian ada persamaan dan perbedaan. Justeru kita perlu mencari hakikat sesuatu ilmu dan amalan tersebut.

"Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan akhirat." ( Ibrahim : 27 ).

No comments:

Post a Comment