Wednesday, April 7, 2010

Futuhul Ghaib - 10 Sifat Ahli Kerohanian (4)
Salam hormat dan rahayu,

Saya cuba meneruskan penulisan ini dengan menyentuh perkara ke tujuh, sifat yang perlu ada pada seseorang yang bergelar ahli kerohanian. Setiap ahli kerohanian mesti iaitu tidak boleh tidak menghindarkan dirinya dari perkara yang berdosa, zahir dan batin, dan jauhkan anggotanya membuat perkara yang berdosa. Justeru Allah akan memelihara hati seseorang itu dan dapat membuang segala hawa nafsu keduniaan semata-mata.


Perkara delapan pula, setiap ahli kerohanian hendaklah jangan membebani seseorang sama ada berat atau ringan, sebaliknya membantu dan membuang beban orang tersebut sama ada ia memohon atau tidak. Jika bersifat dan bertindak sedemikian, ahli kerohanian itu dimuliakan oleh Allah dan memperoleh kekuatan untuk menasihati orang lain pula supaya berbuat kebaikan dan meninggalkan kejahatan,


Dalam peringkat ini, ahli kerohanian itu dijadikan oleh Allah hatinya tidak memerlukan apa-apa dan ia berpegang teguh dan bertawakal kepadaNya sahaja. Allah tidak akan menaikkan taraf atau pangkat kerohanian seseorang itu disisiNya jika ia masih terikat erat kepada kehendak hawa nafsu keduniaan semata-mata.


Pada ahli kerohanian yang telah mencapai ke tahap ini, semua makhluk adalah sama dan mempunyai hak yang sama. Menuju ke jalan keikhlasan. Pada peringkat ke sembilan pula, setiap ahli kerohanian itu tidak berharap-harap kepada manusia dan tidak juga terasa dalam hatinya mahu memilik apa saja yang ada pada mereka. Justeru mereka berkeyakinan tinggi dan bertawakal sepenuh hati kepada Ilahi.

No comments:

Post a Comment